Bluetooth Headset BH 900 - Fejlfinding

background image

Fejlfinding

Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen,
skal du gøre følgende:

• Kontroller, at headsettet er opladet, tændt og forbundet med

telefonen.

• Kontroller, at Bluetooth-funktionen er aktiveret på telefonen.

• Kontroller, at headsettet befinder sig mindre end ti meter fra

telefonen, og at der ikke er nogen forhindringer, f.eks. vægge, eller
andre elektroniske enheder mellem headsettet og telefonen.

• Hvis du vil nulstille headsettet, hvis det holder op med at virke, selv

om det er opladet, skal du sætte headsettet i en oplader og trykke
kortvarigt på tænd/sluk-knappen og på det midterste af
lydstyrkeknappen samtidigt. Nulstillingen rydder ikke dine
indstillinger (f.eks. indstillinger for binding).

background image

A l m i n d e l i g b r u g

9