Bluetooth Headset BH 900 - Sådan tændes og slukkes headsettet

background image

Sådan tændes og slukkes headsettet

Tænd headsettet ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den
nede. Headsettet bipper, og den grønne indikator begynder at blinke.
Indikatoren bliver blå, når headsettet tilsluttes telefonen og er klar til
brug.

Sluk headsettet ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede.
Headsettet bipper, og den røde indikator lyser et øjeblik.