Bluetooth Headset BH 900 - Aktivering eller deaktivering af mikrofonens lyd

background image

Aktivering eller deaktivering af mikrofonens lyd

Hvis du vil slå mikrofonen til eller fra under et opkald, skal du trykke
kortvarigt på den midterste del af lydstyrkeknappen. Du hører et langt
bip. Når lyden i mikrofonen er slået fra, blinker den blå indikator
konstant. Lydløsfunktionen kan ikke bruges under et PTT-opkald.