Bluetooth Headset BH 900 - Håndtering af opkald

background image

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefonen på normal vis, når
headsettet er tilsluttet den.

Hvis telefonen understøtter genopkald, skal du trykke kort på besvar/
afslut-knappen to gange, når der ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis telefonen understøtter stemmestyret opkald, skal du trykke på og
holde besvar/afslut-knappen nede, når der ikke er nogen igangværende
opkald, og fortsætte, som beskrevet i brugervejledningen til telefonen.

Hvis du vil besvare et opkald, skal du trække skinnen ned mod din mund,
trykke på besvar/afslut-knappen eller bruge knapperne på telefonen.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

10

Hvis den automatiske svarfunktion er slået til, besvarer telefonen
automatisk alle indgående opkald efter ét ring.

Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trække skinnen ned og
skubbe den op med det samme eller trykke kort på besvar/afslut-
knappen to gange.

Hvis du vil afslutte et opkald, skal du skubbe skinnen op i sin oprindelige
position, trykke på besvar/afslut-knappen eller bruge knapperne på
telefonen.