Bluetooth Headset BH 900 - Justering af lydstyrken i øresneglen

background image

Justering af lydstyrken i øresneglen

Tryk på knappen for lydstyrke op for at skrue op eller ned for lydstyrken.
Lydstyrken justeres hurtigt ved at trykke på knappen og holde den nede i
den ønskede retning.