Bluetooth Headset BH 900 - Nulstilling af indstillingerne

background image

Nulstilling af indstillingerne

Hvis du vil nulstille alle headsettets indstillinger (f.eks. listen over
bundne enheder), skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen nede og
lydstyrkeknappen oppe i ti sekunder. Når indstillingerne er nulstillet,
bipper headsettet to gange, og den røde, grønne og blå indikator blinker
skiftevis i flere sekunder.

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

12