Bluetooth Headset BH 900 - PTT-opkald (Push To Talk)

background image

PTT-opkald (Push To Talk)

Du kan bruge headsettet til at foretage og modtage PTT-opkald. For at
kunne bruge denne netværkstjeneste skal telefonen understøtte den, og
funktionen skal være indstillet i telefonen. Kontakt din
netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger
om PTT-funktionen, og se brugervejledningen til din kompatible telefon.

Hvis du vil foretage et PTT-opkald til telefonens standard-PTT-kanal,
skal du trykke på det midterste af lydstyrkeknappen (når der ikke er
nogen igangværende opkald) og holde knappen nede, mens du taler.

Når du modtager et PTT-opkald, når der ikke er nogen igangværende
opkald, bipper headsettet, og du hører tale fra kanalen. Hvis du vil
besvare og tale til den kanal, du lytter til, inden for det tidsrum, der er
defineret af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder, skal du trykke
på den midterste del af lydstyrkeknappen og holde den nede, mens du

background image

A l m i n d e l i g b r u g

11

taler. Hvis du vil besvare og tale til standardkanalen efter det tidsrum,
der er defineret af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder, skal du
trykke på den midterste del af lydstyrkeknappen og holde den nede,
mens du taler.