Bluetooth Headset BH 900 - 4. Batterioplysninger

background image

4. Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt,
når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan
oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun
batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig
et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte
batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste
ladningen med tiden.

Benyt ikke en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde
omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg
altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller
koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers
funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de
er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever
batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med
husholdningsaffaldet.

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

13