Bluetooth Headset BH 900 - Indhold

background image

Indhold

1. Introduktion ......................... 4

Trådløs Bluetooth-teknologi............... 4

2. Kom godt i gang .................. 5

Knapper og dele ..................................... 5
Opladere ................................................... 5
Opladning af batteriet ......................... 6
Sådan tændes og slukkes
headsettet................................................ 6
Oprettelse af en binding
mellem headsettet og
en kompatibel telefon .......................... 6

Afbrydelse af forbindelsen
mellem headsettet
og telefonen ........................................ 7
Genoprettelse af bindingen
mellem headsettet
og telefonen ........................................ 7

Fejlfinding................................................ 8

3. Almindelig brug.................... 9

Placering af headsettet
over øret................................................... 9
Glideskinne.............................................. 9
Håndtering af opkald............................ 9
Justering af lydstyrken
i øresneglen........................................... 10
Aktivering eller deaktivering
af mikrofonens lyd .............................. 10
PTT-opkald (Push To Talk) ................. 10
Overførsel af opkald mellem
telefon og headset .............................. 11
Brug af headsettet sammen
med flere telefoner ............................. 11
Nulstilling af indstillingerne............. 11

4. Batterioplysninger .............. 12

Pleje og vedligeholdelse......... 13

background image

I n t r o d u k t i o n

4