Bluetooth Headset BH 900 - Pleje og vedligeholdelse

background image

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og
det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte
din garantidækning.

Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.

Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller
fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis
headsettet bliver vådt, skal du lade det tørre fuldstændigt.

Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De
bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.

Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan
forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få
plastmaterialet til at smelte eller slå sig.

Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til
normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de
elektroniske kredsløb.

Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan
ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.

Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke
opløsningsmidler.

Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at
enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr.
Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede
serviceforhandler til service.