Bluetooth Headset BH 900 - Langaton Bluetooth-tekniikka

background image

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia
tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys
ei edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa.
Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan.
Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät,
tai muut elektroniset laitteet.

Tämä langaton HF-laite on Bluetooth 2.0 -määrityksen mukainen ja
tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1 ja Handsfree Profile 1.5.
Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus
tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia
rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai
palveluntarjoajalta.

background image

N ä i n p ä ä s e t a l k u u n

5