Bluetooth Headset BH 900 - Vianmääritys

background image

Vianmääritys

Jos yhteyden luominen HF-laitteen ja puhelimen välille ei onnistu, toimi
seuraavasti:

• Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, että siihen on kytketty

virta ja että sen ja puhelimen välille on muodostettu pariliitos.

• Varmista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.

• Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja

että HF-laitteen ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seiniä, tai
muita elektronisia laitteita.

• Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta

laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja painamalla virtanäppäintä
ja äänenvoimakkuuden säätimen keskiosaa lyhyesti yhtä aikaa.
Alkutilaan palautus ei nollaa tekemiäsi asetuksia (esimerkiksi
pariliitosasetuksia).

background image

P e r u s k ä y t t ö

9