Bluetooth Headset BH 900 - Virran kytkeminen tai katkaiseminen

background image

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virta kytketään pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta
kuuluu merkkiääni, ja vihreä merkkivalo alkaa vilkkua. Merkkivalo
muuttuu siniseksi, kun HF-laite liitetään puhelimeen ja se on
käyttövalmis.

Virta katkaistaan pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta
kuuluu merkkiääni, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.