Bluetooth Headset BH 900 - Asetusten nollaaminen

background image

Asetusten nollaaminen

Jos haluat nollata kaikki asetukset (esimerkiksi laitepariluettelon)
HF-laitteesta, pidä virtanäppäintä ja äänenvoimakkuuden säätimen
yläreunaa painettuna 10 sekunnin ajan. Kun asetukset on nollattu,
HF-laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen, vihreä ja sininen
merkkivalo vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

background image

T i e t o a a k u i s t a

12