Bluetooth Headset BH 900 - HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa

background image

HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa

HF-laite voidaan liittää pariksi enintään kahdeksan puhelimen kanssa,
mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelin, joka on ensimmäiseksi liitetty pariksi HF-laitteen kanssa, on
oletuspuhelin. Jos HF-laitteeseen kytketään virta alle 10 metrin päässä
useasta sen kanssa pariksi liitetystä puhelimesta, HF-laite yrittää luoda
yhteyden oletuspuhelimeen.

Jos HF-laite ei pysty luomaan yhteyttä oletuspuhelimeen, se yrittää
luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen. Jos HF-laite ei saa
yhteyttä tähänkään puhelimeen, siitä voidaan muodostaa yhteys
johonkin kuudesta muusta pariksi liitetystä puhelimesta. Katso
yhteydenmuodostamisohjeet puhelimen käyttöohjeesta.