Bluetooth Headset BH 900 - Puhelujen käsittely

background image

Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä
puhelimeen.

Jos puhelin tukee uudelleenvalintaa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä
kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä
painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen
käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Jos haluat vastata puheluun, vedä liukusankaa suutasi kohti, paina
vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos

background image

P e r u s k ä y t t ö

10

automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun
automaattisesti yhden soiton jälkeen.

Jos haluat hylätä puhelun, vedä liukusanka alas ja työnnä se heti ylös tai
paina vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti kaksi kertaa.

Kun haluat lopettaa puhelun, työnnä liukusanka ylös alkuperäiseen
asentoonsa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen
näppäimiä.