Bluetooth Headset BH 900 - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

Ga als volgt te werk als u de hoofdtelefoon niet op de telefoon kunt
aansluiten:

• Controleer of de hoofdtelefoon is opgeladen, ingeschakeld en

gekoppeld aan de telefoon.

• Controleer of de Bluetooth-functie van de telefoon is geactiveerd.

• Controleer of de hoofdtelefoon zich binnen een straal van 10 meter

van de telefoon bevindt en of zich geen obstakels, zoals muren of
andere elektronische apparaten, tussen de hoofdtelefoon en de
telefoon bevinden.

• Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl

deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de hoofdtelefoon aan op een
lader en druk kort op de aan/uit-toets en het middelste deel van de
volumetoets tegelijk. Bij deze reset worden uw instellingen
(bijvoorbeeld over koppelingen) niet gewist.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

9