Bluetooth Headset BH 900 - De hoofdtelefoon met verschillende telefoons gebruiken

background image

De hoofdtelefoon met verschillende telefoons

gebruiken

U kunt de hoofdtelefoon koppelen aan maximaal acht telefoons.
Verbinden is slechts mogelijk met één telefoon tegelijkertijd.

De telefoon die het eerst aan de hoofdtelefoon is gekoppeld, is de
standaardtelefoon. Als de hoofdtelefoon binnen een straal van 10 meter
van verschillende gekoppelde telefoons wordt ingeschakeld, wordt
geprobeerd verbinding te maken met de standaardtelefoon.

Als de hoofdtelefoon geen verbinding kan maken met de
standaardtelefoon, wordt verbinding gemaakt met de laatst gebruikte
telefoon. Wanneer er ook met deze telefoon geen verbinding kan
worden gemaakt, kan een van de andere zes gekoppelde telefoons met
de hoofdtelefoon worden verbonden. In de gebruikershandleiding bij de
telefoon kunt u lezen hoe u de verbinding tot stand kunt brengen.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

12