Bluetooth Headset BH 900 - De instellingen wissen

background image

De instellingen wissen

Als u alle instellingen op de hoofdtelefoon wilt wissen (bijvoorbeeld de
lijst met gekoppende apparaten), houdt u de aan/uit-toets en de
bovenkant van de volumetoets 10 seconden ingedrukt. Nadat de
instellingen zijn gewist, geeft de hoofdtelefoon tweemaal een
piepsignaal en knipperen het rode, groene en blauwe indicatorlampje
gedurende enkele seconden afwisselend.

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

13