Bluetooth Headset BH 900 - Gespreksfuncties

background image

Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door de telefoon op de gewone
manier te gebruiken wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met de
telefoon.

Als uw telefoon nummerherhaling ondersteunt, drukt u tweemaal kort
op de toets voor beantwoorden/beëindigen wanneer er geen gesprek
actief is.

Als uw telefoon spraakgestuurde nummerkeuze ondersteunt, houdt u de
toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt wanneer er geen

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

10

gesprek actief is en handelt u zoals wordt beschreven in de
gebruikershandleiding bij de telefoon.

U kunt een gesprek beantwoorden door de microfoon in de richting van
uw mond te trekken, door op de toets voor beantwoorden/beëindigen, of
door gebruik te maken van de toetsen op de telefoon. Als de functie voor
het automatisch beantwoorden van oproepen is geactiveerd, wordt de
oproep na één keer overgaan automatisch beantwoord.

U kunt een oproep afwijzen door de microfoon omlaag te trekken en
meteen weer omhoog te schuiven, of door tweemaal kort op de toets
voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

U kunt een gesprek beëindigen door de microfoon terug te schuiven in
de beginpositie, door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te
drukken, of door gebruik te maken van de toetsen op de telefoon.