Bluetooth Headset BH 900 - Het geluid van de microfoon uit- of aanzetten

background image

Het geluid van de microfoon uit- of aanzetten

U kunt het geluid van de microfoon tijdens een telefoongesprek uit- of
aanzetten door kort op het middelste deel van de volumetoets te
drukken. U hoort een lange pieptoon. Wanneer het geluid van de
microfoon uit staat, knippert het blauwe indicatorlampje continu. De
functie voor het uitzetten van het geluid kan niet worden gebruikt
tijdens een PTT-gesprek (Push to Talk).