Bluetooth Headset BH 900 - Het volume van de luidspreker aanpassen

background image

Het volume van de luidspreker aanpassen

Duw de volumetoets omhoog om het volume te verhogen of omlaag om
het volume te verlagen. U kunt het volume snel aanpassen door de toets
in de gewenste richting ingedrukt te houden.