Bluetooth Headset BH 900 - PTT-gesprekken (Push to Talk)

background image

PTT-gesprekken (Push to Talk)

U kunt de hoofdtelefoon gebruiken om PTT-oproepen (Push to Talk) te
doen en te beantwoorden. U kunt deze netwerkdienst alleen gebruiken
als uw telefoon deze ondersteunt en als de functie is ingeschakeld op de
telefoon. Neem voor meer informatie over de PTT-functie contact op
met uw netwerkoperator of serviceprovider en raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw compatibele telefoon.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

11

U kunt een PTT-oproep doen naar het standaard-PTT-kanaal dat in uw
telefoon is gedefinieerd door het middelste deel van de volumetoets
ingedrukt te houden (terwijl er geen gesprek actief is) zolang als u
spreekt.

Als u een PTT-oproep ontvangt wanneer er geen gesprek actief is, piept
de hoofdtelefoon en hoort u spraak via het kanaal. U kunt binnen de tijd
die door uw netwerkoperator of serviceprovider is bepaald antwoorden
en spreken naar het kanaal waarnaar u luistert door het middelste deel
van de volumetoets ingedrukt te houden zolang als u spreekt. U kunt na
de tijd die door uw netwerkoperator of serviceprovider is bepaald
antwoorden en spreken naar het standaardkanaal door het middelste
deel van de volumetoets ingedrukt te houden zolang als u spreekt.