Bluetooth Headset BH 900 - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

1. Inleiding................................ 4

Draadloze Bluetooth-
technologie.............................................. 4

2. Aan de slag........................... 5

Toetsen en onderdelen ......................... 5
Laders........................................................ 5
De batterij opladen ............................... 6
De hoofdtelefoon in- en
uitschakelen ............................................ 6
De hoofdtelefoon koppelen aan
een compatibele telefoon ................... 7

De verbinding tussen
de hoofdtelefoon en de
telefoon verbreken............................. 7
De gekoppelde hoofdtelefoon
weer verbinden met
de telefoon........................................... 8

Problemen oplossen.............................. 8

3. Algemene
gebruiksinstructies ................... 9

De hoofdtelefoon op uw
oor plaatsen ............................................ 9
Uitschuifbare microfoon...................... 9
Gespreksfuncties.................................... 9
Het volume van de
luidspreker aanpassen........................ 10
Het geluid van de microfoon
uit- of aanzetten ................................. 10
PTT-gesprekken (Push to Talk) ......... 10
Schakelen tussen de telefoon
en de hoofdtelefoon tijdens
een gesprek ........................................... 11
De hoofdtelefoon met
verschillende telefoons
gebruiken ............................................... 11
De instellingen wissen ....................... 12

4. Informatie over
de batterij ............................... 13

Verzorging en onderhoud ...... 14

background image

I n l e i d i n g

4