Bluetooth Headset BH 900 - 1. Innledning

background image

1. Innledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 gir deg frihet til å ringe og motta
samtaler når du er på farten eller på kontoret. Headsettet har en
skyvemikrofon som gir deg anledning til å besvare og avslutte anrop og
snakke med lav stemme, selv i støyende omgivelser.

Du kan koble headsettet til en kompatibel telefon som støtter trådløs
Bluetooth-teknologi.

Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før du bruker headsettet. Les
også brukerhåndboken for telefonen du bruker. Der finner du viktig
informasjon om sikkerhet og vedlikehold. Oppbevar headsettet
utilgjengelig for barn.