Bluetooth Headset BH 900 - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gjør det mulig å koble sammen kompatible
kommunikasjonsenheter uten å bruke kabler. Bluetooth-tilkoblingen
krever ikke at telefonen og headsettet er innen synsvidde for hverandre,
men avstanden mellom enhetene bør ikke være mer enn 10 meter.
Tilkoblingen kan imidlertid utsettes for forstyrrelser fra hindringer, for
eksempel vegger, eller fra andre elektroniske enheter.

Det trådløse headsettet følger Bluetooth-spesifikasjonen 2.0 og støtter
følgende profiler: Headset Profile 1.1 og Handsfree Profile 1.5. Ta
kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå
kompatibiliteten med denne enheten.

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi i enkelte
områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller tjenesteleverandøren.

background image

K o m m e i g a n g

5