Bluetooth Headset BH 900 - Feilsøking

background image

Feilsøking

Hvis du ikke får koblet headsettet til telefonen, gjør du følgende:

• Kontroller at headsettet er ladet, slått på og koblet sammen med

telefonen.

• Kontroller at Bluetooth-funksjonen er aktivert på telefonen.

background image

K o m m e i g a n g

8

• Kontroller at headsettet ikke er mer enn 10 meter fra telefonen, og at

det ikke er noen hindringer mellom headsettet og telefonen, for
eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

• Hvis headsettet slutter å virke til tross for at det er ladet opp, kan du

tilbakestille headsettet ved å koble det til en lader og trykke kort på
av/på-knappen og midt på volumknappen samtidig. Denne
tilbakestillingen sletter ikke innstillingene dine (for eksempel
sammenkoblingsinnstillinger).

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

9