Bluetooth Headset BH 900 - Koble headsettet sammen med en kompatibel telefon

background image

Koble headsettet sammen med en kompatibel

telefon

1. Slå på telefonen og headsettet.

2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på telefonen, og angi at telefonen skal

søke etter Bluetooth-enheter. Du finner flere instruksjoner i
brukerhåndboken for telefonen.

background image

K o m m e i g a n g

7

3. Velg headsettet (Nokia BH-900) fra listen over enhetene som er

funnet.

4. Skriv inn passordet 0000 for å koble sammen headsettet og

telefonen. Med enkelte telefoner må tilkoblingen opprettes separat
etter sammenkoblingen. Se i brukerhåndboken for telefonen hvis du
vil vite mer. Sammenkoblingen av headsettet og telefonen utføres
bare én gang.

Hvis sammenkoblingen er vellykket, piper headsettet, og det vises i
telefonmenyer der du kan vise de sammenkoblede Bluetooth-enhetene.