Bluetooth Headset BH 900 - Koble headsettet fra telefonen

background image

Koble headsettet fra telefonen

For å koble headsettet fra telefonen (for eksempel for å koble telefonen
til en annen Bluetooth-enhet), må du gjøre ett av følgende:

• Slå av headsettet

• Koble fra headsettet i Bluetooth-menyen på telefonen

• Flytte headsettet mer enn 10 meter bort fra telefonen

Du trenger ikke å slette sammenkoblingen med headsettet for å koble
det fra.