Bluetooth Headset BH 900 - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

Denne enheten har et internt, fastmontert og oppladbart batteri. Du må
ikke prøve å fjerne batteriet fra enheten, da dette kan skade enheten.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Koble laderkabelen til headsettet som

vist i figuren.

Indikatorlampen lyser rødt under
ladingen. Hvis ladingen ikke starter,
kobler du fra laderen, kobler den til igjen
og prøver på nytt. Det kan ta opptil 2 timer å lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er ladet helt opp, lyser den grønne indikatorlampen.

Koble laderen fra stikkontakten og headsettet.

Et fulladet batteri har nok strøm til opptil 8 timers taletid og opptil
180 timer standby-tid. Tale- og standby-tiden kan variere med ulike
mobiltelefoner eller andre kompatible Bluetooth-enheter,
brukeroppsett, brukervaner og omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen i batteriet, piper headsettet og
indikatorlampen begynner å blinke rødt.