Bluetooth Headset BH 900 - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med denne
enheten. Headsettet er beregnet for ladere av typen AC-3, AC-4 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av Nokia for bruk med
dette ekstrautstyret. Bruk av andre typer batterier og ladere kan
ugyldiggjøre godkjenningen eller garantien og kan utgjøre en fare.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig
av godkjent ekstrautstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du
holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

background image

K o m m e i g a n g

6