Bluetooth Headset BH 900 - Slå headsettet på eller av

background image

Slå headsettet på eller av

Hold inne av/på-knappen for å slå på headsettet. Headsettet piper og
indikatorlampen begynner å blinke grønt. Indikatorlampen lyser blått
når headsettet er koblet til telefonen og er klar til bruk.

Hold inne av/på-knappen for å slå av headsettet. Headsettet piper, og
indikatorlampen lyser rødt en kort stund.