Bluetooth Headset BH 900 - Anropshåndtering

background image

Anropshåndtering

Når du skal ringe, bruker du telefonen som vanlig når headsettet er
koblet til telefonen.

Hvis telefonen støtter tilbakeringing, trykker du kort to ganger på svar-/
avslutningsknappen når du ikke har en aktiv samtale.

Hvis telefonen støtter taleoppringing, holder du inne svar-/
avslutningsknappen når du ikke har aktive samtaler, og fortsetter som
beskrevet i brukerhåndboken for telefonen.

Du besvarer et anrop ved å skyve mikrofonen ned mot munnen, trykke på
svar-/avslutningsknappen eller bruke telefontastene. Hvis funksjonen

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

10

for automatisk svar er aktivert, svarer telefonen automatisk på det
innkommende anropet etter ett ringesignal.

Du kan avvise et innkommende anrop ved å skyve mikrofonen ned og
opp, eller trykke kort to ganger på svar-/avslutningsknappen.

Du avslutter et anrop ved å skyve mikrofonen tilbake i
utgangsposisjonen, trykke på svar-/avslutningsknappen eller bruke
telefontastene.