Bluetooth Headset BH 900 - Bruke headsettet med flere telefoner

background image

Bruke headsettet med flere telefoner

Headsettet kan kobles sammen med opptil åtte telefoner, men du kan
bare koble det til én telefon om gangen.

Den første telefonen som ble koblet sammen med headsettet, kalles
standardtelefonen. Hvis headsettet slås på innen en avstand på
10 meter fra flere sammenkoblede telefoner, vil headsettet prøve å
opprette en tilkobling til standardtelefonen.

Hvis headsettet ikke kan opprette en tilkobling til standardtelefonen,
forsøker det å opprette en tilkobling til den telefonen som ble sist brukt.
Hvis headsettet ikke kan opprette en tilkobling til denne telefonen
heller, kan en av de seks andre sammenkoblede telefonene kobles til
headsettet. Se i brukerhåndboken for telefonen for å opprette
tilkoblingen.