Bluetooth Headset BH 900 - Fjerne innstillinger

background image

Fjerne innstillinger

Hvis du vil fjerne alle innstillingene fra headsettet (for eksempel listen
over sammenkoblede enheter), holder du inne av/på-knappen og den
øverste delen av volumknappen i inntil 10 sekunder. Når innstillingene
er fjernet, piper headsettet to ganger, og den indikatorlampen blinker
rødt, grønt og blått vekselvis i noen sekunder.

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

12