Bluetooth Headset BH 900 - Slå mikrofonen av eller på

background image

Slå mikrofonen av eller på

Du kan slå mikrofonen av eller på under en aktiv samtale ved å trykke
kort midt på volumknappen. Du hører en lang pipelyd. Når mikrofonen er
slått av, blinker indikatorlampen blått kontinuerlig. Denne funksjonen
kan ikke brukes under et TOS-anrop.