Bluetooth Headset BH 900 - Trykk og snakk-anrop (TOS)

background image

Trykk og snakk-anrop (TOS)

Du kan bruke headsettet til å foreta og motta Trykk og snakk-anrop
(TOS). Denne nettverkstjenesten krever at telefonen støtter den, og at
funksjonen aktiveres på telefonen. Du kan få mer informasjon om TOS-
funksjonen ved å kontakte nettverksoperatøren eller
tjenesteleverandøren og se i brukerhåndboken for telefonen.

Hvis du vil foreta et TOS-anrop til TOS-kanalen som er standard på
telefonen, trykker du midt på volumknappen og holder den inne (når du
ikke har aktive samtaler) hele tiden mens du snakker.

Hvis du mottar et TOS-anrop når du ikke har aktive samtaler, piper
headsettet og du hører lyd fra kanalen. Hvis du vil svare og snakke til
kanalen innenfor tidsrammen som er angitt av nettverksoperatøren eller
tjenesteleverandøren, trykker du midt på volumknappen og holder den
inne hele tiden mens du snakker. Hvis du vil svare og snakke til
standardkanalen etter at tidsrammen som er angitt av

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

11

nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren er utløpt, trykker du
midt på volumknappen og holder den inne hele tiden mens du snakker.