Bluetooth Headset BH 900 - 4. Batteriinformasjon

background image

4. Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet
fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og
utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Lad batteriet
bare med ladere som er godkjent av Nokia, og som er utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri
bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt
oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om
sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til
batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og
25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke
fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen
er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere
hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst
resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

13