Bluetooth Headset BH 900 - Innhold

background image

Innhold

1. Innledning ............................ 4

Trådløs Bluetooth-teknologi............... 4

2. Komme i gang ...................... 5

Knapper og deler.................................... 5
Ladere ....................................................... 5
Lade batteriet ......................................... 6
Slå headsettet på eller av.................... 6
Koble headsettet sammen med
en kompatibel telefon .......................... 6

Koble headsettet fra telefonen ...... 7
Koble det sammenkoblede
headsettet til telefonen igjen......... 7

Feilsøking ................................................. 7

3. Grunnleggende bruk............. 9

Plassere headsettet på øret ................ 9
Skyvemikrofon........................................ 9
Anropshåndtering.................................. 9
Justere volumet for
øretelefonen.......................................... 10
Slå mikrofonen av eller på ................ 10
Trykk og snakk-anrop (TOS).............. 10
Veksle mellom telefonen og
headsettet under en samtale ........... 11
Bruke headsettet med
flere telefoner....................................... 11
Fjerne innstillinger .............................. 11

4. Batteriinformasjon ............. 12

Stell og vedlikehold................ 13

background image

I n n l e d n i n g

4