Bluetooth Headset BH 900 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten
blir våt, lar du den tørke til den er helt tørr.

Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige
delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere
levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte
plastdeler.

Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal
temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade
elektroniske kretskort.

Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge
innvendige kretskort og finmekanikk.

Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at
enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt
annet ekstrautstyr. Hvis en enhet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte
nærmeste kvalifiserte servicested.