Bluetooth Headset BH 900 - 1. Inledning

background image

1. Inledning

Med Nokia Bluetooth headset BH-900 kan du ringa och ta emot samtal
både på och utanför kontoret. Headsetet har en skjutbar mikrofonarm
som du kan använda till att besvara och avsluta samtal och till att tala
med lägre volym i en bullrig miljö.

Du kan ansluta headsetet till en kompatibel telefon som stöder trådlös
Bluetooth-teknik.

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda
headsetet. Läs också användarhandboken för telefonen som innehåller
viktig information om säkerhet och underhåll. Förvara headsetet utom
räckhåll för barn.