Bluetooth Headset BH 900 - Felsökning

background image

Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till telefonen gör du följande:

• Kontrollera att headsetet är laddat, påslaget och hopkopplat med

telefonen.

• Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på telefonen.

• Kontrollera att headsetet finns inom 10 meters avstånd från

telefonen och att det inte finns några hinder, t. ex. väggar eller andra
elektroniska enheter mellan headsetet och telefonen.

• Om headsetet slutar fungera och du vill återställa det, även om det är

laddat, sätter du i headsetet i laddaren och trycker snabbt in på/av-
knappen samtidigt som du trycker in mitten på volymknappen.
Återställningen påverkar inte dina inställningar (t.ex. inställningar
för hopkoppling).

background image

G r u n d l ä g g a n d e a n v ä n d n i n g

9