Bluetooth Headset BH 900 - Koppla ihop headsetet med en kompatibel telefon

background image

Koppla ihop headsetet med en kompatibel

telefon

1. Slå på telefonen och headsetet.

2. Aktivera Bluetooth-funktionen på telefonen och ställ in telefonen på

att söka efter Bluetooth-enheter. Mer information finns i telefonens
användarhandbok.

3. Välj headsetet (Nokia BH-900) i listan med enheter som hittats.

4. Ange lösenordet 0000 för att para ihop och ansluta headsetet till

telefonen. I vissa telefoner kan det bli nödvändigt att göra
anslutningen separat efter hopkopplingen. Mer information finns i
användarhandboken till telefonen. Du behöver bara koppla ihop
headsetet med telefonen en gång.

Om hopkopplingen lyckas avger headsetet en pipsignal och visas sedan
på telefonmenyn där du kan visa aktuella hopkopplade Bluetooth-
enheter.