Bluetooth Headset BH 900 - Återansluta det hopkopplade headsetet till telefonen

background image

Återansluta det hopkopplade headsetet till telefonen

När du vill ansluta headsetet till telefonen slår du på headsetet, gör
anslutningen på telefonens Bluetooth-meny eller trycker på knappen
svara/avsluta.

background image

K o m m a i g å n g

8

Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt ansluter till headsetet
när headsetet slås på. I Nokia-telefoner gör du detta genom att ändra
inställningarna för hopkopplad enhet på Bluetooth-menyn.