Bluetooth Headset BH 900 - Koppla ur headsetet från telefonen

background image

Koppla ur headsetet från telefonen

Om du vill koppla ur headsetet från telefonen (t.ex. om du vill ansluta
telefonen till en annan Bluetooth-enhet), gör du på något av följande
sätt:

• Stäng av headsetet.

• Koppla ur headsetet på telefonens Bluetooth-meny.

• Flytta headsetet mer än 10 meter bort från telefonen.

Du behöver inte ta bort hopkopplingen med headsetet för att koppla ur
det.