Bluetooth Headset BH 900 - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri. Det går inte att ta ur.
Försök inte att ta bort batteriet från enheten eftersom det kan medföra
att enheten skadas.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Anslut laddarkabeln till headsetet enligt

figuren.

Den röda indikatorn lyser under
laddning. Om laddningen inte startar
kopplar du ur laddaren, ansluter den
igen och försöker en gång till. Det kan ta upp till 2 timmar att ladda
batteriet helt.

3. När batteriet är fulladdat lyser den gröna indikatorn. Koppla ur

laddaren från nätuttaget och headsetet.

När batteriet är fulladdat har du ca 8 timmars samtalstid eller upp till
180 timmar i passningsläge. Däremot kan samtalstiden och
passningslägestiden variera vid användning med olika mobiltelefoner
eller andra kompatibla Bluetooth-enheter, användningsinställningar,
användningsbeteenden och miljö.

När batteriet nästan är slut avger headsetet en pipsignal och den röda
indikatorn börjar blinka.