Bluetooth Headset BH 900 - Laddare

background image

Laddare

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet.
Headsetet är avsett att användas med laddarna AC-3, AC-4 och DC-4.

Varning! Använd endast laddare som godkänts av Nokia för
användning med just detta tillbehör. Om andra tillbehör kopplas in kan
telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga. Det kan dessutom
innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns
tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i
kontakten, aldrig i sladden.

background image

K o m m a i g å n g

6