Bluetooth Headset BH 900 - Slå på och stänga av headsetet

background image

Slå på och stänga av headsetet

Du aktiverar headsetet genom att hålla in av/på-knappen. Headsetet
avger en pipsignal och den gröna indikatorn börjar blinka. Indikatorn
växlar till blå färg när headsetet är anslutet till telefonen och redo att
användas.

När du vill avaktivera headsetet håller du in av/på-knappen. Headsetet
avger en pipsignal och den röda indikatorn lyser en kort stund.

background image

K o m m a i g å n g

7