Bluetooth Headset BH 900 - Använda headsetet med flera telefoner

background image

Använda headsetet med flera telefoner

Du kan koppla ihop headsetet med upp till åtta telefoner men det går
bara att vara ansluten till en telefon i taget.

Den telefon som först kopplas ihop med headsetet kallas för
standardtelefon. Om headsetet slås på inom 10 meters avstånd från
flera hopkopplade telefoner försöker det först ansluta till
standardtelefonen.

Om headsetet inte kan ansluta till standardtelefonen försöker det
ansluta till den senast använda telefonen. Om headsetet inte heller kan
ansluta till den telefonen kan någon av de andra sex hopkopplade
telefonerna anslutas till headsetet. Information om hur du ansluter
finns i telefonens användarhandbok.