Bluetooth Headset BH 900 - Justera ljudstyrkan

background image

Justera ljudstyrkan

Tryck volymknappen uppåt om du vill höja volymen eller nedåt om du vill
sänka den. Om du snabbt vill ändra volymen håller du knappen intryckt i
önskad riktning.